Forlæse billede

Vejledergrunduddannelsen (VGU)

Søg ind til vejledergrunduddannelsen

Vejledergrunduddannelsen VGU Studieordningen beskriver målet med grunduddannelsen af uddannelses- og erhvervsvejledere på følgende måde: Vejledergrunduddannelsen (VGU) skal bidrage til at kvalificere vejledningen af børn, unge og voksne om uddannelse, erhverv og karriere. Vejledergrunduddannelsen skal kvalificere den enkelte vejleder og medvirke til at kvalitetsudvikle de forskellige vejledningsordninger i Grønland, samt medvirke til at etablere og vedligeholde lokale og regionale vejledernetværk. Uddannelsen er en vekseluddannelse der varer 1 år har 4 undervisningsmoduler af ca. en uger. Derudover afsluttende eksamensmodul 2 dage . Efter grunduddannelsen er der mulighed for at tage overbygningsmoduler.

Vejledergrunduddannelsen VGU hold 2018-2019

-Uddannelsen starter september 2018 med eksamen i juni 2019

Tilmelding til VGU 2018-2019 kan ske her

Undervisningen på vejledergrunduddannelsen varetages pt. af danske og grønlandske undervisere. Undervisningsmateriale findes i begrænset omfang på grønlandsk, bøgerne findes kun på dansk.

Please login to send your request!
Her kan du læse uddannelsesafdelingens eksamenshåndbog (hent)
Årshjulet for 2018 er snart klar
Center for National Vejledning uddannelsesafd. tilbyder kurser til personale med vejledningsfunktioner.
Videre til værktøjslinje